Search
Search

Ammar bin Yasir, Sahabat yang Memiliki Kedudukan Utama

Penyerangan makam Ammar bin Yasir dan Uwais al-Qarni dengan rudal oleh Takfiri. (wikishia.net)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM – Salah seorang yang memeluk Islam pada awal kedatangan adalah Ammar bin Yasir. Ia termasuk Syiah Imam Ali as bersama Salman, Miqdad dan Abu Dzar yang merupakan para penolong setia Imam Ali as dan tergolong sebagai Syiah pertama.

Pasca wafatnya Rosulullah Muhammad Saw, ia demi mendukung Imam Ali as, tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar. Pada zaman Khalifah ketiga, ia turut menjadi pihak oposisi dan mengadakan perlawanan terhadap pemerintahannya.

Pada masa kekhalifahan Imam Ali as, ia selalu menyertai Imam Ali as dan pada saat meletus Perang Jamal, Ammar Yasir berada dalam barisan pasukan Imam Ali as dan syahid di tangan pasukan Muawiyah. Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadis yang masyhur mengabarkan bahwa kesyahidan Ammar bin Yasir berada di tangan kelompok Baghi (segolongan orang yang membangkang pada pemerintahan yang sah).

Nasab

Ammar bin Yasir bin Ammar dengan julukan Abu Yaqdhan, Halif (berjanji setia) dengan Bani Mahdzum. Nasab Ammar sampai kepada Ammar keluarga Anas bin Malik dari kabilah Qahthani yang bermukim di Yaman. Yasir, ayahanda Ammar pada masa muda pergi ke Mekkah dan menetap di sana dan mengikat janji setia dengan Abu Khudzaifah.

Zaman Nabi Muhammad Saw

Ammar, ayahanda dan ibundanya termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Berdasarkan sebuah riwayat, ia adalah orang yang masuk Islam pada urutan ke 30-an dan pada hadis yang lain ia tercatat sebagai tujuh orang yang pertama kali masuk Islam. Ammar, saudaranya (Abdullah), ayahandanya dan ibundanya (Sumayyah), Bilal, Habban dan Shuhaib disiksa oleh kaum Quraisy dengan siksaan yang sangat berat dengan tujuan supaya berbalik keyakinannya dari agama Islam. Sumayyah binti Khabbath dan Yasir karena menderita akibat siksaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy akhirnya meneguk cawan kesyahidan. Mereka termasuk syuhada pertama Islam.

Kaum Musyrikin juga memaksa Ammar untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Saw, namun Nabi Muhammad Saw mengampuninya dan berkata bahwa apabila kaum Musyrikin memaksanya untuk berbuat demikian lagi, maka lakukanlah hal itu. Karena kejadian inilah, turun ayat:”Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).”

Berdasarkan berbagai laporan, Ammar adalah salah seorang yang juga hijrah ke Habasyah. Ammar menyertai Nabi Muhammad Saw ketika beliau berhijrah ke Madinah dan turut serta membantu Nabi Saw ketika beliau membangun masjid Kuba.

Di Madinah ia adalah sahabat dekat Nabi Muhammad Saw dan ikut berperang dalam semua peperangan yang di hadiri oleh Nabi saw. Keutamaan Ammar: Riwayat dari Nabi Muhammad Saw tentang keutamaan Ammar: Di antaranya beliau bersabda bahwa surga menunggu kehadiran: Ali, Ammar, Salman dan Bilal. Demikian juga dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau bersabda: Ammar bersama kebenaran dan kebenaran bersamanya, Ammar mengelilingi kebenaran di mana saja, pembunuh Ammar, tempatnya di neraka.

Pada Masa Kekhalifahan

Ammar bersama dengan Salman, Miqdad dan Abu Dzar termasuk kaum Syiah pada masa permulaan yang semenjak zaman Nabi Muhammad Saw terkenal dengan nama ini.

Ammar membela Ali as dengan tidak memberikan baiatnya kepada Abu Bakar demi mempertahankan wilayah Imam Ali as. Ia pada zaman khalifah Pertama ikut dalam Perang Yamamah dan pada pada saat itu telinganya robek.

Pada masa khalifah Umar, ia menjadi gubernur Kufah dan panglima pasukan kaum Muslimin di Kufah. Pada masa ia menjadi gubernur, meletus Perang Nahawand dan terjadi penaklukan sebagian daerah-daerah di Iran. Namun setelah beberapa lama ia diberhentikan dari jabatan itu. Sumber-sumber sejarah tidak menyebutkan secara jelas sebab diberhentikannya Ammar dari jabatan tersebut. Sebagian sumber sejarah menyebutkan bahwa sebabnya adalah karena masyarakat tidak menyukai Ammar sehingga masyarakat meminta Umar untuk memberhentikan Ammar dari jabatan gubernur. Sebab protes yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dijelaskan secara gamblang. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa protes ini didasari oleh kebodohan Umar dalam menjalankan kebijakan politik.

Pada zaman Khalifah Ketiga, terjadi perselisihan antara Umar dan Ammar. Salah satunya adalah protes Ammar terhadap pengasingan terhadap Abu Dzar ke Rabadzah. Ammar dipukuli atas perintah Utman. Utsman merencanakan mengasingkan Ammar ke Madinah namun karena protes yang dilancarkan oleh Bani Ma’zhum dan juga karena peranan Imam Ali as, akhirnya rencana tersebut dibatalkan.

Sebagian melaporkan bahwa pertikaian, pemukulan dan kedzaliman atas Ammar terjadi ketika Utsman dan masyarakat Kufah lainnya sedang mabuk dan tindakan protes atas akhlak buruk yang dilakukan oleh Walid bin Uqbah sebagai pejabat Utsman di Kufah. Laporan lain menyebutkan bahwa pemukulan dan kedzaliman atas Ammar terjadi ketika Ammar memprotes tindakan Utsman dalam membagi harta baitul mal dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya.

Ammar juga ikut dalam peristiwa pemberontakan terhadap Utsman. Ia bergabung dengan orang-orang yang melakukan protes di Mesir dan ikut mengepung Umar di Madinah.

Pada zaman Kekhlalifahan Imam Ali Ali as

Ammar Yasir termasuk pembela Imam Ali as. Pada zaman meninggalnya Umar dan peristiwa terbentuknya Syura untuk menentukan khalifah, dalam perbincangannya dengan Abdurrahman bin Auf, ia menyarankan kepadanya untuk memilih Ali as supaya masyarakat tidak terpecah. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, Ammar adalah salah seorang yang mengajak masyarakat untuk membaiat Ali as. Ia pada masa pemerintahan Imam Ali as ikut serta dalam Perang Jamal dan Shiffin. Pada perang Jamal ia menjadi komandan pasukan sebelah kiri Imam Ali as. Dan pada hari ke-3 Perang Shiffin ia menjadi komandan bagi pasukan Imam.

Syahadah

Ammar syahid pada 7 Rabiul Tsani tahun 37 H/657. Setelah syahadahnya Ammar, Imam Ali as mensalati jenazahnya. Usia Ammar ketika syahid adalah di atas 90 tahun. Sebagian menyebutkan ia berusia 93 tahun, sebagian lainnya 91 tahun dan ada juga sekelompok orang yang menyatakan bahwa usia ia pada saat syahid adalah 92 tahun. Syahadah Ammar pada Perang Shiffin oleh pasukan Muawiyah adalah celaan bagi Muawiyah dan merupakan salah satu dalil atas kebenaran Imam Ali as dalam peperangan ini. Dalilnya adalah kemasyhuran sebuah hadis dari Nabi Muhammad Saw dimana di dalamnya disebutkan bahwa pembunuh Ammar adalah kelompok Baghi (segolongan orang-orang yang keluar dari ketaatannya kepada Imam). Ibnu Abdul Barr mengakui kemutawatiran hadis ini dan berkata bahwa hadis ini adalah sahih. Dikatakan bahwa Khuzaimah bin Tsabit hadir dalam Perang Jamal dan Shiffin, ia tidak mengeluarkan pedang dari sarungnya, namun dalam Perang Shiffin ketika ia melihat Ammar terbunuh oleh pasukan Muawiyah, ia berkata: Sekarang kelompok yang salah telah jelas bagiku dan sejak saat itulah ia mulai berperang dalam pihak Imam Ali as dan akhirnya ia menemui kesyhidannya.

Pemakaman Ammar

Pemakaman Ammar berada di tempat kesyahidannya di Raqah, Suriah. Penulis kitab “Amakin Ziyarati Siyahati Suriah” yang ditulis pada tahun 1381 dalam menggambarkan tentang pemakaman Ammar menuliskan: Pemakaman ini berada di sebelah kanan pintu Ali as. Telah beberapa tahun pemakaman ini dibangun atas usaha Republik Islam Iran dan menjadi pemakaman yang sangat megah dan besar. Di atas pemakaman Ammar, dibangun kubah tinggi yang berasal dari semen. Pusara Ammar berada di bawah kubah ini.

Tempat ziarah ini dalam makalah “Ziyaratgah Ahlul Bayt wa Ashab dar Suriah” (Tempat Ziarah Ahlulbait dan Para Sahabatnya di Suriah) digambarkan bahwa tempat ziarah besar dan megah ada di kota ini yang dalam tahun-tahun terakhir ini menjadi perhatian pengikut Syiah dan rombongan peziarah. Komplek pemakaman ini meliputi syuhada Perang Shiffin seperti pemakaman Ammar Yasir, Uwais Qarni dan Abi bin Qais. Bangunan tempat ziarah ini pada tiga dekade tahun sebelumnya hanya meliputi dua ruangan dengan atap kecil di atas kuburan Ammar Yasir dan Uwais Qarni.

Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran dengan anjuran Imam Khomeini qs dan dengan kesepakatan Hafidz Asad, presiden Suriah pada masa itu, membeli tanah dan membangun kerangka bangunan sebagaimana yang terlihat pada masa sekarang. Namun selama beberapa tahun, bangunan tersebut tidak terurus hingga Iran memberi sokongan dan dengan usaha kementrian perumahan dan tata kota Iran waktu itu, kemudian bangunan itu diselesaikan dan dekorasi-dekorasi lainnya juga dilengkapi, akhirnya pada tahun 1382/2004 bangunan itu diresmikan. Bangunan ziarah itu terdiri dari dua lantai dengan pelataran berbentuk persegi panjang yang besar dan dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang digunakan untuk perkantoran dan urusan keagamaan.

Semua banguan eksterior dan bangunan luar serta pelatarannya dilapisi dengan batu berwarna putih dan dihiasi dengan ubin marmer sehingga membuat bangunan itu memiliki keindahan tersendiri. Pusara Ammar bin Yasir berada di sebelah Barat aula dan pusara Uwais Qarni berada di sebelah Timur aula. Kedua pusara itu memiliki bentuk bangunan yang sama dan beratapkan kubah dengan marmer berwarna biru dan menara yang tinggi. Pada bagian luar sisi timur pelataran pemakaman terdapat tempat ziarah Abi bin Qais yang memiliki kubah dengan ukuran lebih kecil dari pada kubah Ammar dan Uwais.

Penghancuran Pemakamam Ammar

Pada tanggal 21 Ramadhan tahun 1433 H/2013 atau 6 Syawal Murdad 1392 S bertepatan dengan malam-malam Lailatul Qadar, kelompok Takfiri dan Salafi yang menguasai propinsi Raqah di Suriah menyerang pemakaman Ammar bin Yasir dan Uwais Qarni dengan menggunakan mortir. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada pemakaman Ammar Yasir dan Uwais al-Qarni. Dengan serangan rudal secara bertubi-tubi menyebabkan pelataran menjadi rusak dan tembok-tembok bangunan pemakaman menjadi rusak dan hancur.

Sumber: Wikishia

Kunjungi Berita Alternatif Di :

Bagikan

BERITA TERKAIT

PALESTINA
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA